ANP19 feb '12 14:06Aangepast op 19 feb '12 14:27

Schäuble voelt mee met Grieken

BERLIJN (AFN) - De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble voelt mee met het Griekse volk, dat zucht onder de bezuinigingen die Griekenland moet doorvoeren om extra financiële steun te kunnen ontvangen. Dat zei Schäuble in een interview met de Duitse krant Tagesspiegel.

,,Ik voel sympathie voor de Griekse bevolking'', aldus Schäuble. ,,Het overgrote deel van de mensen die geraakt worden door de bezuinigingen, voor wie ik groot respect heb, zijn niet schuldig aan de achterstallige hervormingen, het verlies van concurrentiekracht of het onproductieve gebruik van financiële middelen in het verleden.''

Vorige week liet Schäuble zich nog zeer kritisch uit over de maatregelen die de Grieken nemen. Hij noemde het land een ,,bodemloze put''. Die opmerking leidde tot felle kritiek van de Griekse president Carolos Papoulias. Hij zei dat soort ,,minachting'' van de Grieken niet te accepteren.

Begrip

Schäuble gaf aan begrip te hebben voor de onvrede over de lagere minimumlonen in Griekenland. Hij stelde echter dat de lonen dan nog altijd op het niveau van Spanje liggen. Ook verwees hij naar landen in Oost-Europa en het Baltisch gebied waar de minimumlonen nog veel lager liggen, terwijl ze toch bijdragen aan de hulp aan Griekenland.

Daarnaast was hij kritisch over de weigering van de Grieken van het Duitse hulpaanbod voor het verbeteren van het Griekse belastingsysteem. ,,We hebben al geruime tijd een aanbod staan om Griekenland met specialisten bij te staan bij de opbouw van een efficiënt belastingsysteem, maar van dat aanbod wordt tot dusver niet gebruikgemaakt'', aldus Schäuble.

Maandag komen de ministers van Financiën van de eurozone bijeen om definitieve goedkeuring te verlenen aan een nieuw steunpakket van 130 miljard euro voor Athene.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen