ANP21 nov '12 13:24Aangepast op 21 nov '12 14:20

'Nederlandse pensioenmarkt moet verder open'

BRUSSEL (AFN) - Nederland moet de eigen pensioenmarkt toegankelijker maken voor buitenlandse partijen. Dat staat in een woensdag gepubliceerd advies van de Europese Commissie.

De commissie wijst in het advies op eisen die wel aan buitenlandse pensioenfondsen worden gesteld, maar niet aan Nederlandse. Daarnaast is het moeilijk voor Nederlanders om pensioenaanspraken over te hevelen naar het buitenland of om gebruik te maken van een buitenlands pensioenfonds.

Zo moeten buitenlandse pensioenaanbieders garanties afgeven aan de Nederlandse autoriteiten als ze pensioenen overhevelen naar het buitenland of als ze zaken willen doen op de Nederlandse markt. Daarnaast moeten werknemers garanties afgeven als ze hun eigen pensioen willen overhevelen naar het buitenland. Verder is het voor Nederlanders die in het buitenland werken lastig om gebruik te maken van Nederlandse belastingvoordelen op het gebied van pensioen.

Volgens de commissie hinderen die regels het vrije verkeer van personen en kapitaal in de Europese Unie. Nederland heeft 2 maanden om op het advies te reageren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen