ANP12 dec '12 18:06

Voorlopig geen aparte begroting eurozone

ANP
ANP

BRUSSEL (ANP) - De plannen voor een aparte begroting voor de eurozone lijken op de lange baan geschoven. Uit de jongste ontwerpconclusies van de EU-top van donderdag en vrijdag blijkt dat de lidstaten daar hun fiat nog niet aan willen geven. Ze gaan dit eerst diepgaand bestuderen.

De 27 lidstaten van de Europese Unie zeggen te wachten tot na de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement en de benoeming van een nieuwe Europese Commissie in 2014. ,,Deze zaken kosten meer tijd en vereisen diepgaand overleg met de lidstaten'', aldus de voorlopige tekst. Bovendien wijzen de landen erop dat voor een aantal plannen die zijn voorgesteld door onder meer EU-president Herman Van Rompuy, een verdragswijziging nodig is.

Wel wordt op korte termijn gekeken naar het idee om de eurolanden individuele contracten te laten sluiten over hun economische en begrotingsbeleid. Ook niet-eurolanden zouden hiervoor kunnen kiezen, zo luidt de tekst van de voorlopige conclusies.

Concrete voorstellen

De Europese Commissie zal met concrete voorstellen komen hoe dergelijke contracten eruit zouden moeten zien. De lidstaten zullen naar verwachting in maart hier verder over praten.

De verdere uitbouw van een bankenunie wordt wel doorgezet. De eerste fase, een Europese toezichthouder op de bankensector, zou in het voorjaar van 2013 op poten moeten staan. Met een toezichthouder kunnen probleembanken direct steun krijgen uit het Europese noodfonds, waardoor EU-lidstaten zelf niet meer hoeven op te draaien voor steun.

De landen willen ook in maart overeenstemming zien te bereiken over een Europees depositogarantiestelsel. Een dergelijk stelsel garandeert tegoeden van rekeninghouders tot een bepaald bedrag, als de bank in kwestie niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen