ANP18 okt '12 10:13

Dekkingsgraad ABP blijft ontoereikend

HEERLEN (AFN) - De dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP (ambtenaren en onderwijzers) is aan het einde van het derde kwartaal uitgekomen op 97 procent, een verbetering van 7 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat maakte het grootste pensioenfonds van Nederland donderdag bekend.

Ondanks de verbetering is de dekkingsgraad van ABP nog altijd ruim onder de wettelijk vereiste 105 procent. ABP schrijft het herstel toe aan een licht gestegen marktrente, een wijziging in de door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven methode van het bepalen van de rekenrente en het behaalde rendement. De dekkingsgraad geeft aan of pensioenfondsen nog aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen.

,,Er is nog steeds sprake van een ontoereikende dekkingsgraad. Herstel van de dekkingsgraad richting jaareinde zal uit een stijgende rente en beleggingsrendement moeten komen'', aldus ABP-voorzitter Henk Brouwer. Het effect van de aanpassing van de rekenrente is volgens hem beperkt.

,,Helaas komt hiermee de eerder voorgenomen verlaging met 0,5 procent in april 2013 voor onze deelnemers - en een mogelijk nieuwe aankondiging voor 2014 - een stuk dichterbij, want begin volgend jaar maken we de balans op. Mijn zorgen zijn dus geenszins verdwenen, en ik vind het een moeilijke boodschap om te brengen richting onze deelnemers'', aldus Brouwer.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen