ANP25 apr '12 13:08Aangepast op 25 apr '12 14:01

Brussel wil 6,8 procent meer geld voor 2013

José Manuel Barroso. EPA
José Manuel Barroso. EPA

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie wil meer geld voor 2013. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil dat de begroting voor volgend jaar met 6,8 procent stijgt ten opzichte van dit jaar. Dat maakte voorzitter José Manuel Barroso woensdag bekend.

De stijging van de begroting is volgens de commissie nodig om alle eerder aangegane verplichtingen volgend jaar te kunnen betalen. Barroso hamerde erop dat de commissie zich moet houden aan de eerdere afspraken en dat het niet anders kan dan om meer geld te vragen. Bovendien komen lidstaten ,,nu meer dan in andere jaren'' met de rekening voor hun deels met EU-geld gefinancierde projecten zoals snelwegen, aldus Barroso.

De begroting voor dit jaar bedraagt 129 miljard euro, 1 procent van het bruto binnenlands product van de hele Europese Unie. De begroting gaat grotendeels op aan landbouwsubsidies en investeringen in achtergebleven regio's in de lidstaten. Circa 5 procent gaat naar Brusselse activiteiten zoals de ambtenaren van de verschillende Europese instellingen.

Slim investeren

Europees Commissaris Janusz Lewandowski (Begroting) wees erop dat bezuinigingen niet alleen leiden tot groei. ,,Europa moet vandaag slim investeren om de toekomst veilig te stellen.''

De jaarbegroting van de commissie moet in evenwicht zijn. Dat betekent dat er niet mag worden gerekend met tekorten of met overschotten. Geld dat uiteindelijk in een jaar niet is uitgegeven, wordt teruggegeven aan de lidstaten of verrekend met de begroting van het jaar erop. Dreigt er een tekort omdat de commissie meer betalingsverplichtingen heeft uitstaan dan er geld in kas is, dan zullen de lidstaten moeten bijstorten.

Geoormerkt

Daar komt nog bij dat geld in de begroting geoormerkt is voor bepaalde uitgaven. Het overhevelen van geld van het ene potje naar het andere is moeilijk en ingewikkeld, waardoor het mogelijk is dat betalingen niet kunnen worden gedaan omdat dat ene potje leeg is, terwijl er in een ander potje nog wel geld zit.

De vraag om meer geld zal waarschijnlijk bij veel lidstaten verkeerd vallen. Zij moeten juist de broekriem aanhalen door de crisis en de strengere Europese begrotingsregels.

Gerelateerde artikelen