ANP1 mrt '12 08:32

'Het kabinet moet vol aan de bak'

ANP
ANP

RIJSWIJK (AFN) - Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie: ,,Het kabinet moet vol aan de bak. Het verwachte begrotingstekort van 4,5 procent en de oplopende werkloosheid vragen om gerichte ingrepen. Herstel en behoud van werkgelegenheid moet hoge prioriteit hebben."

,,Om te beginnen moeten de kosten van arbeid verlaagd worden om daarmee de werkgelegenheid te versterken. Daarnaast zal er gewerkt moeten worden aan begrotingsherstel. Vanwege het verwachte tekort in 2015 van 3,3 procent zal dat moeten gebeuren met een nieuw pakket maatregelen waarbij structurele hervormingen van de woningmarkt, de zorg en de arbeidsmarkt een prominente plaats zal moeten innemen. Met name de zorgelijke ontwikkelingen op de woningmarkt schreeuwt om snelle duidelijkheid. Mijn oproep aan het kabinet is: hak nu knopen door en schuif moeilijke besluiten niet voor je uit. Doe dat wel op een verantwoorde manier. Zo is er al stevig gekort op ontwikkelingssamenwerking en chronisch zieken en gehandicapten. Het zou onverantwoord zijn daar nu opnieuw miljarden weg te halen.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen