ANP9 feb '12 07:51Aangepast op 9 feb '12 11:53

Wientjes pleit voor algehele nullijn

AMSTERDAM (AFN) - Het is hoog tijd voor een nationaal akkoord over een nullijn voor iedereen. Hiervoor pleit Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW, donderdag in een ingezonden brief in Trouw.

Volgens Wientjes zou het van grote verantwoordelijkheid getuigen ,,als de verlamde FNV-bonden de vakbondsrijen in dit zware economische tij zouden sluiten en samen met andere maatschappelijke spelers kiezen voor een solidair akkoord waarbij overheidssalarissen, sociale uitkeringen en marktlonen op nul worden gezet''.

Dat verdeelt volgens hem niet alleen de pijn, maar levert onmiddellijk ook veel geld op. ,,En maakt het mogelijk over te gaan tot echt noodzakelijke hervormingen en niet terecht te komen in weinig productief bekvechten over kortetermijnbezuinigingen'', aldus de werkgeversvoorman.

Agenda 2012

De nullijn zou volgens hem deel moeten uitmaken van een 'agenda 2012' om Nederland economisch krachtig te laten blijven. Het parlement moet de redding van de euro voluit blijven steunen, vindt hij. Daarvoor zijn ook hier, net als in Griekenland en Spanje, extra bezuinigingen nodig. ,,Maar wel op een manier die onze bedrijven en economie niet schaadt.''

De FNV ziet alleen maar een verslechtering van de situatie bij een nullijn of keiharde bezuinigingen. ,,Hiermee komt de economie zeker niet op gang. Wat meneer Wientjes van de werkgevers voorstelt werkt averechts. Als iedereen er op achteruit gaat, want dat is wat een nullijn in de praktijk betekent, stoppen mensen massaal met geld uitgeven”, aldus voorzitter Agnes Jongerius van de FNV.

De vakcentrale vraagt zich af waar de solidariteit van de werkgevers blijft. ,,Werknemers, zelfstandigen en mensen die afhankelijk zijn van een uitkering mogen de lasten dragen en het geld ophoesten dat Wientjes ziet rinkelen. Hoor je hem over een verhoging van de vennootschapsbelasting of de invoering van een bankenbelasting? Ik dacht het niet. Ook de bonussen van topmensen en de hypotheekrenteaftrek voor villabewonersmogen vóoral niet worden aangetast.”

Gerelateerde artikelen