ANP20 aug '12 12:25Aangepast op 20 aug '12 17:00

Boeren in problemen door lage melkprijs

ANP
ANP

INGEN (AFN) - De helft van de melkveehouders in Nederland heeft waarschijnlijk moeite om de jaarlijkse maïsoogst in september te financieren. Deze is echter nodig voor nieuwe aanwas van veevoer. Dat heeft Hans Geurts, voorzitter van melkveehoudersvakbond NMV, maandag gezegd. Door de flink gedaalde melkprijs en gestegen kosten van diesel en veevoer zullen er volgens hem veel melkveehouders structureel dieper in de schulden raken.

,,Melk levert nu zo'n 30 cent per liter op, minstens 5 cent minder dan vorig jaar", stelt Geurts. De NMV dringt er bij staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) op aan de gebruikelijke subsidiegelden (bedrijfstoeslag) van de Europese Unie dit jaar eerder uit te keren, zodat boeren niet meteen naar de bank moeten voor een lening. In het voorjaar moeten de melkveehouders hun land weer bemesten en inzaaien voor de veevoeroogst van volgend jaar, en ook daar moet geld voor overblijven.

Naar aanleiding van de oproep heeft Tweede Kamerlid Esmé Wiegman (ChristenUnie) Bleker gevraagd hoe de lage melkprijs samen kan gaan met stijgende zuivelprijzen op de wereldmarkt. Zij wil dat in Brussel een procedure wordt gestart voor een vervroegde uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Deze uitzonderingsregeling is onlangs ook al aan andere EU-landen toegekend.

Flexibele quota

In de ogen van vakbondvoorzitter Geurts zit het probleem niettemin dieper. Volgens hem vertoont de melkprijs al langer een dalende trend. ,,In 2011 was er wel een opleving, maar daar moeten we ons niet te veel bij voorstellen. In de pluimveehouderij worden in goede jaren bijvoorbeeld veel grotere winsten gemaakt." De NMV zou daarom het liefst zien dat de melkprijs beter op vraag en aanbod afgestemd mag worden door middel van flexibele quota.

In plaats daarvan is in Brussel besloten dat de melkquota in 2015 helemaal worden afgeschaft. ,,Waarschijnlijk worden de financiële problemen van de melkveehouders dus alleen maar groter. Boeren zijn van nature toch vaak geneigd om te veel melk te produceren, en dat zal waarschijnlijk een negatief effect hebben op de melkprijs", aldus Geurts.

Gerelateerde artikelen