ANP11 dec '12 14:36Aangepast op 11 dec '12 15:58

'Banken moeten vertrouwen herwinnen'

AMSTERDAM (AFN) - Banken hebben hun gedrag verbeterd, maar hebben hun klanten daarvan nog niet weten te overtuigen. Het herwinnen van vertrouwen is daarom de belangrijkste uitdaging voor banken.

Dat concludeerde de commissie die toeziet op de naleving van de Code Banken dinsdag. In die code zijn in 2009 maatregelen vastgelegd die moeten zorgen voor meer vertrouwen in de bankensector.

Volgens de evaluatiecommissie komt de klant steeds meer centraal te staan bij banken. Daarnaast is het beloningsbeleid verbeterd en is het risicomanagement beter op orde. Zo zien bijna alle banken in dat bonussen van bestuurders niet groter mogen zijn dan het vaste jaarsalaris en dringt het besef door dat risicomanagement een taak is van iedereen binnen de bank en niet alleen van de afdeling risicomanagement.

Verdere stappen

Het publiek ziet die vorderingen echter nog niet, stelt de commissie. Banken hebben de kans laten liggen om het vertrouwen te herstellen en moeten daar nu alsnog meer werk van maken.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet in een reactie weten dat ,,verdere stappen nodig zijn om het vertrouwen in de bankensector te herstellen''. De brancheorganisatie wil daarom het gesprek aangaan met ,,een groot aantal maatschappelijke partijen''.

Dialoog

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zegt in een reactie dat hij de indruk krijgt uit het rapport dat de sector in het afgelopen jaar ,,hard heeft gewerkt'' om de code na te leven. ,,Maar uit het rapport blijkt ook dat het terugwinnen van het consumentenvertrouwen nog niet gelukt is. We zijn er dus nog niet. Ik ben met de commissie eens dat het tijd wordt dat de banken zich extra inspannen om het geschonden vertrouwen te herwinnen. De banken moet gezamenlijk de schouders eronder zetten en de dialoog met elkaar en de samenleving aangaan.''

De code banken moet verder worden ontwikkeld op basis van de kabinetsplannen voor de financiële sector, zoals een bankierseed met strenge sancties en een bonusplafond voor bankiers, aldus Dijsselbloem.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen