ANP17 feb '12 15:01Aangepast op 17 feb '12 15:30

Begrotingstekort 2011 valt hoger uit

ANP
ANP

DEN HAAG (AFN) - Het begrotingstekort over 2011 valt hoger uit dan eerder verwacht. Het tekort over vorig jaar bedraagt 4,8 procent, waar het kabinet in november nog uitging van een tekort van 4,6 procent.

Dat meldde minister Jan Kees de Jager (Financiën) vrijdag na de ministerraad. Het kabinet ging op Prinsjesdag nog uit van een tekort van 4,2 procent. Het tekort valt hoger uit omdat belastinginkomsten zoals de vennootschapsbelasting voor bedrijven en de inkomsten- en loonbelasting lager uitvallen door een tegenvallende economische groei, met name in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Er is een tegenvaller van 300 miljoen euro op de zorgbegroting, door hogere uitgaven aan huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en de GGZ. Maar daar staan meevallers elders op de rijksbegroting tegenover. Het totale uitgavenkader blijft daardoor overeind, aldus De Jager.

Niet veranderd

De omvang van de staatsschuld is niet veranderd ten opzichte van de de najaarsnota van afgelopen november. Net als toen wordt er nu vanuit gegaan dat de staatsschuld over 2011 65 procent van het bruto binnenlands product bedraagt. Momenteel ligt de Nederlandse staatsschuld net boven de 400 miljard euro.

De CDA-minister wilde niet ingaan op de bezuinigingen waarover de top van VVD, CDA en PVV het in de eerste 3 maanden van maart eens moeten zien te worden. De Jager wil de voorspellingen van het CPB afwachten die begin maart komen. Dan wordt duidelijk hoeveel er voor 2013 en de jaren erna bezuinigd moet worden. Het tekort over 2011 is daarvoor niet bepalend.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen