ANP28 nov '12 13:17

Ook collega's Stapel krijgen ervan langs

ANP
ANP

AMSTERDAM (ANP) - Van collega-psychologen met wie Diederik Stapel heeft gepubliceerd, had een kritischer houding verwacht mogen worden. De coauteurs hebben weliswaar niet doelbewust meegewerkt aan de fraude, maar in een aantal publicaties is wel sprake geweest van wetenschappelijke onzorgvuldigheid door coauteurs.

Dat concluderen de commissies-Levelt, -Noort en -Drenth in het eindrapport naar de fraude van Stapel dat ze woensdag in Amsterdam presenteerden.

In sommige artikelen werden bepaalde experimenten die niet de verwachte resultaten opleverden, niet vermeld. Ook werden er soms onterecht grote aantallen proefpersonen uit de analyses gelaten en werden bepaalde uitkomsten niet of verkeerd gerapporteerd. ,,Dit wijst op een cultuur waarin wetenschappelijke integriteit niet hoog in het vaandel staat'', stellen de commissieleden.

Niet gestraft

De commissies vinden wel dat de mensen die onder begeleiding van Stapel gepromoveerd zijn, niet gestraft moeten worden, omdat in geen van de gevallen sprake is geweest van opzet of schuld. Zij mogen dan ook hun doctorsgraad gewoon behouden.

Gepromoveerd zijn onder Stapel is een stigma dat langdurig kan doorwerken in de verdere loopbaan van promovendi, vreest de commissie.

Gerelateerde artikelen