ANP31 dec '12 09:44

Klok tikt voor begrotingsonderhandelaars VS

WASHINGTON (AFN) - Amerikaanse politici hebben maandag een laatste kans om de gevreesde fiscal cliff te ontlopen. Een compromis over de aanpak van de Amerikaanse staatsschuld moet voorkomen dat een reeks automatische besparingsmaatregelen na de jaarwisseling een zware rem zet op de groei van 's werelds grootste economie.

Afgelopen weekeinde slaagden Democraten en Republikeinen er opnieuw niet in om hun meningsverschillen te overbruggen. Beide partijen blijven lijnrecht tegenover elkaar staan ten opzichte van de vraag op welke manier de grote Amerikaanse staatsschuld op termijn moet worden aangepakt. Republikeinen verzetten zich tegen hogere belastingen, terwijl veel bezuinigingen voor Democraten onverteerbaar zijn.

Zonder compromis treden na de jaarwisseling automatisch besparingsmaatregelen in. Dit komt vooral doordat op dat moment belastingvoordelen die onder het bewind van president George W. Bush werden ingesteld verlopen. Daardoor gaan de belastingtarieven voor bijna elke Amerikaan omhoog. Daarnaast gaat de kaasschaaf over een groot aantal overheidsuitgaven, waaronder die aan defensie. Economen verwachten dat door al die maatregelen, die samen een waarde van ongeveer 600 miljard dollar vertegenwoordigen, de Amerikaanse economie in de eerste helft van 2013 zal krimpen.

Bernanke

Centralebankpresident Ben Bernanke waarschuwde in dat verband voor de 'fiscal cliff', het begrotingsravijn waar de VS invallen als er geen compromis wordt gesloten. Uiteindelijk lijkt een steile helling echter een betere vergelijking dan een ravijn, aangezien de maatregelen niet direct op de eerste dag voor een economische ravage zullen zorgen, maar vooral geleidelijk een negatief effect zullen hebben. De maatregelen kunnen komend jaar ook weer worden teruggedraaid, als de politici er dan wel in slagen om tot een akkoord te komen.

Het Huis van Afgevaardigden komt maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) weer bijeen. Mogelijk wordt er dan gestemd over een voorstel van president Barack Obama. Hij stelt voor om de belastingvoordelen te laten bestaan voor gezinnen met een jaarsalaris van minder dan 250.000 dollar en om werkloosheidsuitkeringen die begin volgend jaar aflopen te verlengen.

Zonder compromis moet een nieuw Congres volgend jaar aan de slag met de Amerikaanse overheidsfinanciën. Op 3 januari treden nieuwe volksvertegenwoordigers aan die in november zijn gekozen. De verhoudingen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden worden hierdoor echter niet doorslaggevend veranderd.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen