ANP9 feb '12 14:59Aangepast op 9 feb '12 15:18

Werkgevers pleiten voor algehele nullijn

Bernard Wientjes. ANP
Bernard Wientjes. ANP

DEN HAAG (AFN) - Het is hoog tijd voor een nationaal akkoord over een nullijn voor iedereen. Hiervoor pleit Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW, donderdag.

Volgens de werkgeversvoorman zou het van grote verantwoordelijkheid getuigen ,,als de verlamde FNV-bonden de vakbondsrijen in dit zware economische tij zouden sluiten en samen met andere maatschappelijke spelers kiezen voor een solidair akkoord waarbij overheidssalarissen, sociale uitkeringen en marktlonen op nul worden gezet''.

Dat verdeelt volgens Wientjes niet alleen de pijn, maar levert direct ook veel geld op. ,,En maakt het mogelijk over te gaan tot echt noodzakelijke hervormingen en niet terecht te komen in weinig productief bekvechten over kortetermijnbezuinigingen.''

Draagvlak

Maar minister Henk Kamp (Sociale Zaken) ,,is er nog lang niet aan toe'' om te praten over het bevriezen van de lonen. Daarvoor is volgens hem draagvlak nodig bij zowel werkgevers als de vakbeweging. Hij zei dat vakbonden altijd constructief hebben meegewerkt aan loonmatiging om de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven te verbeteren. Of dit niet meer genoeg is, moet volgens hem eerst blijken uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), die op 1 maart worden verwacht.

Wientjes denkt dat het Nederlandse overheidstekort op zo'n 4 procent uitkomt. De EU-norm is 3 procent. Hij verwacht dat de bezuinigingen ,,a hell of a job'' worden en voorziet ,,bloed aan de paal''. Het kabinet heeft echter geen keus. Met een te hoog tekort komt Nederland in het vizier van de kredietbeoordelaars.

Lastenverhogingen

Volgens Wientjes horen de bezuinigingen niet te bestaan uit lastenverhogingen. Toch sluit hij niet uit dat ook het bedrijfsleven een deel van de pijn voor zijn rekening neemt.

De FNV ziet alleen een verslechteringen bij een nullijn of keiharde bezuinigingen. ,,Hiermee komt de economie zeker niet op gang. Wat meneer Wientjes van de werkgevers voorstelt, werkt averechts. Als iedereen erop achteruitgaat, want dat is wat een nullijn in de praktijk betekent, stoppen mensen massaal met geld uitgeven”, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

Gerelateerde artikelen