ANP26 nov '12 00:14

Sociale status van wijken stijgt licht

DEN HAAG (ANP) - De sociale status van wijken in Nederland is gemiddeld gezien iets gestegen. Dat meldde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) maandag. Anderzijds gaan de zogenoemde Vogelaarwijken maar lichtjes vooruit en takelen de wijken met vooral woningen uit de jaren ’60 en ’70 juist iets af.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport 'Statusontwikkeling van wijken in Nederland’. De onderzoekers van het SCP bepaalden de status van de wijken door te kijken naar een aantal kenmerken, zoals de opleiding , het inkomen en de positie op de arbeidsmarkt van de inwoners. Er werd bewust niet gekeken naar de populariteit of de prestige van de wijk.

Volgens de onderzoekers hangt de status vooral samen met de periode waarin de wijken zijn gebouwd. Zo doen wijken waar mensen wonen die de afgelopen 20 jaar vooroorlogse woningen hebben opgeknapt het erg goed. En ook wijken met nieuwe woningen doen het goed, inclusief de Vinex-wijken. Over heel Nederland bezien, is de sociale status van wijken gemiddeld iets vooruit gegaan, vooral door de nieuwbouw en het stijgen van het opleidingsniveau. De provincies die het meest vooruit gingen waren Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Wijken met huizen die in de jaren ’60 en ’70 zijn gebouwd gaan juist achteruit: de gemiddeld wat hoger opgeleide bewoners vertrekken en de vaak slecht gebouwde huizen raken in verval. Bovendien blijkt dit proces lastig tegen te gaan, aangezien mensen met een lage status juist naar deze wijken toe trekken.

De onderzoekers kwamen ook tot de ontdekking dat de Vogelaarwijken, wijken met veel problemen en achterstanden, het nog altijd niet goed doen en onderaan bungelen wat betreft status. Tussen 1998 en 2006 daalde de status nog, maar inmiddels worden er kleine verbeteringen geboekt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen