ANP28 aug '12 08:51

Kosten voor ombouw drukken 1NOMij in het rood

ROTTERDAM (AFN) - De 1e Nederlandse Onroerendgoed Maatschappij (1NOMij) heeft de eerste helft van dit jaar afgesloten met een nettoverlies van 196.000 euro en 0 euro omzet. Dat blijkt uit de resultaten die de vooralsnog lege beurshuls dinsdag naar buiten bracht.

Het nettoverlies werd volgens het bedrijf veroorzaakt door de kosten die zijn gemaakt voor het ombouwen van de naam en structuur van de vennootschap, het wijzigen van de statuten en het opstellen van het prospectus. 1NOMij zegt voldoende financiële middelen te hebben om aan alle lopende en toekomstige verplichtingen te voldoen.

Dat het bedrijf geen omzet heeft gegenereerd, heeft te maken met het feit dat er nog geen prospectus is gepubliceerd ten behoeve van de uitgifte van nieuwe aandelen. ,,Pas nadat er nieuwe aandelen 1NOMij zijn uitgegeven kan de onderneming zich bezighouden met haar kerntaken, het ondernemen in de onroerendgoedmarkt.'' Begin juni stemde de aandeelhoudersvergadering in met die uitgifte. Het bedrijf kan maximaal 75 miljoen aandelen uitgeven.

1NOMij verwacht op korte termijn het prospectus te kunnen voorleggen aan de AFM. Voor de investeringen in de vastgoedmarkt is dochtermaatschappij 1NOMij1 BV opgericht. Het bedrijf verwacht nog dit jaar een aantal projecten te kunnen toevoegen aan de vastgoedportefeuille.

Gerelateerde artikelen