ANP27 dec '12 10:59

Werkgevers willen alternatief loonsverhoging

ANP
ANP

AMSTERDAM (ANP) - Omdat werkgevers verwachten dat er in 2013 nauwelijks ruimte zal zijn voor structurele loonsverhogingen, pleit werkgeversorganisatie AWVN ervoor dat cao-onderhandelaars in overleg met de vakbonden vooral moeten inzetten op alternatieve manieren om werknemers toch meer te laten verdienen.

,,Schaf bijvoorbeeld maatregelen om ouderen te ontzien, bijzondere verlofregelingen, bovenwettelijke vakantiedagen en adv-dagen af en stop de waarde hiervan in een persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget", zo staat in een donderdag naar buiten gekomen interne instructie. Door het bezuinigingsbeleid van het kabinet kan het lastig zijn om lonen structureel aan te passen, maar als iemand besluit tijdelijk langer te werken door een aantal adv-dagen te verkopen, kan daar best een eenmalige loonsverhoging tegenover staan, aldus de werkgevers.

Volgens AWVN kunnen bedrijven in de problemen komen als werknemers met te hoge looneisen komen. ,,Daarom is belangrijk dat naar creatieve flexibele oplossingen wordt gekeken om er toch samen uit te komen. Ook werknemers hebben baat bij sterke bedrijven. Dat betekent immers goede werkgelegenheid en goede arbeidsvoorwaarden", legt een woordvoerder uit.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen