ANP17 dec '12 00:29Aangepast op 17 dec '12 10:35

'Nog steeds discriminatie bij uitzendbureaus'

ANP
ANP

DEN HAAG (ANP) - Niet-westerse migranten lopen nog steeds tegen discriminatie aan bij het zoeken naar een baan. Onderzoek wijst uit dat uitzendbureaus de voorkeur geven aan autochtone werkzoekenden. Dat is de belangrijkste conclusie in een maandag uitgekomen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Acteurs van verschillende etnische achtergronden gingen met precies hetzelfde cv bij uitzendbureaus langs om werk te zoeken. Van de autochtone werkzoekenden die bij het uitzendbureau binnenliepen, kreeg 46 procent een baan aangeboden. Bij de niet-westerse proefpersonen solliciteerde slechts 28 procent succesvol. Vooral allochtone mannen werden in veel gevallen niet aangenomen.

Hiermee wordt volgens de onderzoekers opnieuw aangetoond dat discriminatie niet-westerse migranten op achterstand zet op de arbeidsmarkt. Alleen bij onlinesollicitaties vonden zij geen reden om aan te nemen dat er sprake is van onderscheid op basis van etnische afkomst. Waarschijnlijk komt dat doordat bij onlinesollicitaties heel gericht wordt gekeken naar de aan- of afwezigheid van het gevraagde niveau van opleiding en werkervaring, zo staat in het rapport.

Verschillen

Cijfers over 2011 wijzen uit dat niet-westerse migranten vaker werkloos zijn dan autochtone Nederlanders (13 tegen 4 procent). Ook hebben zij vaker een tijdelijk arbeidscontract (27 tegen 16 procent). Deze verschillen kunnen volgens het SCP niet volledig worden toegeschreven aan factoren als opleiding en werkervaring.

,,Zeker in het licht van de hoge werkloosheidspercentages onder niet-westerse jongeren is dat een zorgelijke situatie. In 2011 was bijna een kwart van de niet-westerse jongeren werkloos, tegen 8 procent van de autochtone jongeren", aldus het SCP.

ABU, de brancheorganisatie van uitzendbureaus, erkent de problemen. Naar aanleiding van eerder onderzoek is afgelopen jaar bewust beleid gevoerd op het tegengaan van discriminatie. ,,En dat werkt,'' benadrukt ABU-directeur Aart van der Gaag. Volgens hem is het aantal uitzendbureaus dat ingaat op discriminerende personeelsverzoeken van werkgevers niettemin nog steeds te hoog. ,,Dat moet verder omlaag en daar sturen we op aan bij onze leden. Ieder geval van discriminatie is er een te veel.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen