ANP20 dec '12 17:08

SCP: relatie met migranten niet verbeterd

ANP
ANP

DEN HAAG (ANP) - De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders is niet of nauwelijks verbeterd, de afgelopen 18 jaar. Het vriendschappelijk contact is niet toegenomen, allochtonen vinden dat Nederlanders meer afwijzend staan naar hen toe en ervaren meer discriminatie. Dat blijkt uit het rapport 'Dichter bij elkaar?' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Het rapport werd donderdag aangeboden aan vice-premier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Volgens het rapport is het contact tussen allochtonen en autochtonen eerder af- dan toegenomen en zijn de culturele en sociale verschillen groot gebleven. Dat komt vooral doordat allochtonen vaak bij elkaar in de buurt wonen, gescheiden van autochtonen. Verder spelen het verslechterde 'maatschappelijk klimaat', de toegenomen werkloosheid en het belang van religie onder de allochtonen een belangrijke rol.

Lichtpuntjes zijn er desalniettemin wel. Zo is de taalvaardigheid van de allochtonen in Nederland aanzienlijk verbeterd en zijn er meer hoger opgeleide allochtonen. Bovendien hebben tweede generatie allochtonen, oftewel de kinderen van immigranten, wel vaak contact met autochtonen. Daarbij voelen 60 procent van de Turken en Marokkanen en driekwart van de Antillianen en Surinamers zich thuis in Nederland.

De Nederlanders zelf werken het contact met allochtonen echter ook niet in de hand. Ruim de helft van de autochtone bevolking heeft zelden of nooit contact met allochtonen en 40 procent vindt dat de levenswijze van Moslims niet te verenigen is de westerse levenswijze. Eenzelfde percentage vindt dat er teveel allochtonen in Nederland zijn.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen