ANP10 mei '12 09:51Aangepast op 10 mei '12 11:53

Oudere werknemer denkt langer door te werken

DEN HAAG (AFN) - Werknemers van 55 tot en met 64 jaar verwachten in hun huidige werk aan de slag te kunnen blijven tot een gemiddelde leeftijd van 64,7 jaar. Dat is anderhalf jaar later dan de leeftijd waarop werknemers nu met pensioen gaan, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag heeft gepubliceerd. Het gaat om de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2011, uitgevoerd door TNO en CBS.

Er zijn wel verschillen tussen de beroepen. De leeftijd tot waar oudere werknemers verwachten door te kunnen werken varieert tussen de 63,8 en de 66 jaar. Leidinggevenden en vakspecialisten denken het langst te kunnen doorwerken, werknemers in de gezondheidszorg, industriële en agrarische beroepen het minst lang. Wel ligt de leeftijd waarop de laatste groepen denken door te werken nog altijd bijna een jaar hoger dan het daadwerkelijke moment waarop werknemers met pensioen gaan.

De verschillen tussen de beroepsgroepen hangen vooral samen met de arbeidsomstandigheden. Naarmate de lichamelijke belasting groter is, verwacht iemand minder lang te kunnen doorwerken. Ook tussen de geestelijke arbeidsomstandigheden en de leeftijd waarop men verwacht te stoppen, bestaat een verband. Werknemers die hun werk zelf kunnen inrichten, verwachten over het algemeen langer te kunnen doorwerken dan werknemers met minder zelfstandigheid in hun werk.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen