ANP30 nov '12 15:05Aangepast op 30 nov '12 19:11

Impasse dreigt opnieuw over EU-begroting 2013

BRUSSEL (AFN) - Opnieuw dreigt de discussie over de begroting van de Europese Unie voor 2013 in een impasse raken. Enkele uren nadat de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, het compromisvoorstel afwees, lieten de lidstaten vrijdag weten wel heil te zien in de tussenoplossing.

Na gesprekken met de politieke fracties concludeerde de EP-voorzitter dat er geen meerderheid is. ,,De garanties die het parlement eist van de lidstaten, ontbreken nog steeds'', aldus Schulz. ,,Op dit moment kan er geen sprake zijn van een akkoord.''

De lidstaten lieten weten dat het jongste voorstel een goede balans is. Het voorziet in extra middelen om het gat in de huidige begroting te stoppen en verscherpt de prioriteiten voor volgend jaar. Er is daarbij niet alleen rekening gehouden met maatregelen voor het stimuleren van groei en werkgelegenheid, maar komt tegelijkertijd ook tegemoet aan de wens van de lidstaten om te bezuinigen.

Optimisme

Donderdag was er voorzichtig optimisme in Brussel over een ,,ontwerppakket'' over de begroting van 2013. De lidstaten zouden het grootste gedeelte van het miljardengat in de huidige begroting bijpassen. In ruil daarvoor zou de begroting van volgend jaar minder fors stijgen.

De begroting wordt gebaseerd op aangegane verplichtingen. De lidstaten hebben bepaalde projecten van tevoren goedgekeurd en betaald en dienen dan achteraf de bonnetjes in bij Brussel. Maar de kas is nu leeg terwijl er nog wel bonnen moeten worden betaald.

Garanties

Het EP vreest dat deze situatie volgend jaar opnieuw zal ontstaan en wil dan ook harde garanties dat de lidstaten hun verplichtingen nakomen. Het compromis op tafel biedt dit onvoldoende.

De begrotingscommissie van het EP zal dinsdag verder praten. De lidstaten riepen het EP op ook in te stemmen met het huidige compromisvoorstel.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen