ANP15 mei '12 11:01

Orderportefeuille Hydratec daalt niet verder

AMERSFOORT (AFN) - De onzekere economische verwachtingen leiden bij afnemers van Hydratec tot een afwachtende houding. Desondanks leidt dat op dit moment niet meer tot een verdere daling van de orderportefeuilles. Dat meldde het bedrijf dinsdag in een tussentijds handelsbericht.

Hydratec is naar eigen zeggen minder afhankelijk geworden van de economische situatie in West-Europa. Dat komt omdat het onderdeel Pas Reform het merendeel van zijn omzet boekt in opkomende markten. ,,Aangezien de resultaten van de eind december verworven activiteiten dit jaar volledig meetellen in het totale resultaat, zal dit zeker hoger uitkomen in vergelijking met vorig jaar'', zo constateert Hydratec.

De totale omzet van de onderneming bleef in het eerste kwartaal ,,redelijk'' op niveau. ,,Weliswaar is de omzet met 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gedaald, maar toen was nog sprake van economische groei. Dankzij strikte kostenbeheersing en een actief prijsbeleid is de brutomarge gestegen en bleef de daling van het bedrijfsresultaat beperkt''. Hydratec gaf geen concrete eerstekwartaalcijfers.

Gerelateerde artikelen