ANP15 feb '12 12:21

Nederland in recessie

DEN HAAG (AFN) - Nederland zit in een recessie. De economie kromp in het vierde kwartaal van afgelopen jaar met 0,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal kromp de economie met 0,4 procent. Daarmee zit Nederland volgens de gangbare definitie in een recessie, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Over het hele jaar was er nog wel sprake van een groei van 1,2 procent.

De krimp is grotendeels toe te schrijven aan een verdere daling van de consumptie door huishoudens. Maar ook de overheidsbestedingen en de uitvoer van Nederlandse producten namen af. Hiertegenover stond dat de investeringen nog groeiden, zij het in een lager tempo dan in de voorafgaande kwartalen.

De consumptie door huishoudens was in het vierde kwartaal 1,8 procent lager dan een jaar eerder. Door het zachte weer verstookten huishoudens veel minder gas. De energieconsumptie lag zelfs 17 procent lager dan een jaar eerder. Ook schaften consumenten minder meubels en auto’s aan.

Verhagen

Het is niet aannemelijk dat de economische groei vanzelf weer zal aantrekken, zei minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) in een reactie. ,,We moeten slim bezuinigen, de economie versterken door hervormingen en ondernemers ondersteunen waar nodig”, vindt de bewindsman.

Maar het kabinet moet de economie niet kapot gaan bezuinigen, stelde FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Zij wijst een nullijn in de lonen, zoals bepleit door de werkgeversorganisaties, af. Jongerius wijst erop dat Nederland verder wegzakt in de recessie dan Duitsland en dat Frankrijk zelfs een lichte groei vertoont: ,,Dit laat zien dat enorme nieuwe bezuinigingspakketten boven op wat er nu ligt, moeten worden vermeden.''

Werkgeversorganisaties

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat de discussies over de bezuinigingen de komende maand niet moeten eindigen in lastenverzwaringen voor ondernemers en burgers. Het overheidstekort zal wel moeten worden teruggedrongen om te voorkomen dat Nederland tegen een steeds hogere rente geld moet lenen, vinden zij.

Ondanks de recessie ziet het CBS ook lichtpuntjes. Het aantal banen groeide in het vierde kwartaal nog met 31.000. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen: ,,De cijfers zijn weliswaar vrij somber, toch laten de economische indicatoren nu een stabilisatie van het conjunctuurbeeld zien.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen