ANP7 sep '12 11:36Aangepast op 7 sep '12 16:28

Frankrijk bezuinigt 10 miljard in 2013

PARIJS (AFN) - Frankrijk bezuinigt 10 miljard euro op de overheidsbegroting van volgend jaar. Het land wil zo voldoen aan de EU-limiet op de begrotingstekorten. De Franse president François Hollande heeft dat vrijdag gezegd in een toespraak bij de Franse rekenkamer.

,,Dit is de grootste inspanning in 30 jaar'', zei Hollande. ,,We nemen ingrijpende besluiten over de overheidsuitgaven. We komen met gewaagde belastinghervormingen.''

De pensioenen en de rentebetalingen op staatsleningen zijn uitgezonderd van de besparingen. De overheid weigert ook het aantal ambtenaren te verminderen. Het zwaartepunt van de maatregelen betreft dus belastingverhogingen, menen economen.

Limiet

De landen van de Europese Unie (EU) mogen een begrotingstekort hebben dat maximaal 3 procent van het bruto nationaal product bedraagt. Frankrijk zit sinds 2007 al boven die limiet. Het land heeft al sinds 1974 onafgebroken begrotingstekorten. De overheidsuitgaven vormen er 56 procent van de economie, het hoogste percentage in de westerse wereld na Denemarken

Hollande wil zijn ombuigingsplannen 26 september voorleggen aan de regering.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen