ANP14 jun '12 18:04

Bedrijfsleven houdt zorgen om langere termijn

DEN HAAG (AFN) - VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat het Nederlandse overheidstekort in 2013 iets onder de 3 procent uitkomt door het Lenteakkoord. Dat is gunstig voor de financiële stabiliteit van ons land en voorkomt dat op korte termijn dieper moet worden ingegrepen, stellen ze.

Maar de organisaties wijzen erop dat het beeld voor de langere termijn zeer zorgelijk blijft, omdat Nederland in de CPB-verkenning niet los lijkt te komen uit de crisis. Ze vinden het daarom van belang dat er een beleid wordt gevoerd dat dit herstel wél bevordert en daarmee het vertrouwen in het land terugbrengt. Kern daarin is dat ruimte wordt gemaakt voor ondernemerschap en ondernemingen. Hogere belastingen en terugkeer naar een veel minder flexibele arbeidsmarkt staan daar haaks op, menen ze. ,,Nederland zal door hervormingen ruimte moeten maken om de belastingen voor burgers en bedrijven juist te verlagen.''

VNO-NCW en MKB-Nederland willen ook dat het topsectorenbeleid wordt voortgezet: ,,Hier liggen unieke mogelijkheden om door een combinatie van sterk ondernemerschap, hoogwaardig onderzoek en een ondersteunende overheid een goede boterham te blijven verdienen. Hier liggen ook aanzienlijke exportkansen.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen