ANP7 feb '12 20:02

Griekse puzzel nog lang niet opgelost

AMSTERDAM (AFN) - Het Griekse schuldendrama blijft een ingewikkelde puzzel waarbij nog vele stukjes op hun plaats moeten vallen. Ook als de politieke leiders van het land zich achter alle hervormingen scharen, is het gevaar van een Grieks bankroet nog lang niet geweken.

De afgelopen dagen is de druk op het land stevig opgevoerd. Europa en het IMF eisen dat alle politieke leiders zich achter de vereiste bezuinigingen scharen, anders kan het land nieuwe financiële steun en schuldverlichting op zijn buik schrijven. Nieuwe steun is noodzakelijk om een Grieks bankroet te voorkomen. Eind maart moet het land 14,5 miljard euro aan schuld aflossen, maar zonder steun kan aan die verplichting niet worden voldaan.

Met de verkiezingen van april in zicht trekken de politici hun handen echter liever af van de draconische maatregelen die de tijdelijke premier Lucas Papademos erdoor probeert te krijgen. Toch leek een akkoord tussen de politici dinsdagavond in de maak. Maar ook als de politici op het laatste moment door de knieën gaan, zijn de problemen nog niet uit de lucht.

Vrijwillig

Griekenland moet vervolgens zo veel mogelijk investeerders zover krijgen dat zij meedoen aan de 'vrijwillige' schuldverlichting voor het land. Daarbij dienen zij hun Griekse obligaties in te leveren voor nieuwe exemplaren, die de helft van de oude waarde vertegenwoordigen en bovendien een aanzienlijk langere looptijd hebben. Dat proces kan weken duren.

Doen te weinig schuldeisers mee, neemt de druk op de eurolanden en de Europese Centrale Bank (ECB) om ook een deel van de schulden weg te strepen weer toe. Het IMF wil namelijk alleen nieuwe noodsteun verstrekken, als de Griekse schuldenlast op termijn aanzienlijk daalt.

Hobbels

Als al deze hobbels zonder nieuwe tegenwerpingen uit nationale parlementen worden overwonnen, kunnen er nieuwe noodleningen aan Griekenland worden verstrekt. Dat gebeurt echter in delen en gaat elk kwartaal gepaard met een kritisch onderzoek van de internationale toezichthouders.

De grote vraag is dan hoe lang een nieuwe Griekse regering de forse bezuinigingen nog weet vol te houden. Tijdens een massale staking gingen dinsdag gingen opnieuw zeker 10.000 Grieken in Athene de straat op uit protest tegen lagere lonen en uitkeringen. Die tegenstand zal de komende maanden waarschijnlijk niet verdwijnen.

Gerelateerde artikelen