ANP3 apr '12 11:21

AFM deelt minder boetes uit

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar aanzienlijk minder boetes uitgedeeld dan in 2010. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de toezichthouder.

De AFM deelde vorig jaar 36 boetes uit, tegen 53 in 2010. Door een nieuw boeteregime liep het bedrag dat met de boetes is gemoeid wel met 1,4 miljoen euro op, tot 3,5 miljoen euro. De afname van het aantal boetes komt onder meer door een verschuiving van het toezicht. In 2010 lette de AFM scherp op overkreditering, waarbij bij één overtreding soms meerdere boetes werden opgelegd.

AFM-voorzitter Ronald Gerritse wees in het jaarverslag ook op een meer algemene trend in het beleid van de toezichthouder. ,,De AFM richt zich al een poosje meer op voorkomen en genezen dan op straffen. We bereiken ons doel ook met andere middelen, zoals leidraden om partijen te helpen aan de wettelijke eisen te voldoen of met seminars.''

Informele maatregelen

Het aantal informele maatregelen, waarbij de AFM een partij via een gesprek of brief tot de orde roept, steeg dan ook sterk. Vorig jaar werd 919 keer informeel contact gezocht met een financiële partij, tegen 673 keer in 2010.

Het aantal opgelegde dwangsommen nam af van 42 in 2010 naar 19 in 2011. De AFM trok daarnaast 102 vergunningen van adviseurs en bemiddelaars in. Dat waren er aanzienlijk meer dan in 2010, toen 29 dienstverleners hun vergunning moesten inleveren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen