ANP26 jan '12 16:13Aangepast op 26 jan '12 16:46

Stijging cao-lonen baart werkgevers zorgen

DEN HAAG (AFN) - In de cao's die vorig jaar zijn afgesloten is gemiddeld een loonsverhoging van 1,75 procent afgesproken. Dat is weliswaar minder dan de inflatie, maar volgens werkgeversvereniging AWVN ,,forser dan met het oog op de economische onzekerheid verwacht zou mogen worden''.

Opmerkelijk is volgens de AWVN dat in 2011 veel cao's die al zijn verlopen, nog niet door een nieuwe zijn vervangen. ,,Vakbonden en werkgevers lijken in veel gevallen geen haast te hebben'', constateert de vereniging in een evaluatie van het cao-jaar 2011. Dat komt volgens de vereniging door de economische situatie en de problemen op pensioengebied.

Van de 550 cao's die in 2011 afliepen, waren er op 31 december 150 nog niet vernieuwd. In dat geval blijft de oude cao nog van kracht.

Duurzame inzetbaarheid

AWVN-directeur Hans van der Steen wijst erop dat ,,in de internationale concurrentieverhoudingen loonkostenstijgingen gemakkelijk tot reorganisaties kunnen leiden''. Wel ziet hij een dalende trend in de loonafspraken die in de loop van het jaar zijn gemaakt en dat vindt hij goed nieuws. ,,Er wordt dus wel degelijk gereageerd op het aanhoudend slechte economische nieuws, maar de reactietijd blijkt langer dan gewenst."'

In cao's worden steeds vaker afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van mensen en flexibiliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om budgetten voor scholing, leeftijdsbewust personeelsbeleid en gezondheidsbeleid.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen