ANP29 okt '12 21:18

Nieuw kabinet krijgt voordeel van de twijfel

DEN HAAG (AFN) - De reacties van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven op het regeerakkoord waren maandag overwegend positief. Wel plaatsten ze kanttekeningen en uitten ze hun zorg over bepaalde onderdelen, maar de coalitie van VVD en PvdA lijkt van de meeste organisaties het voordeel van de twijfel te krijgen.

Het bedrijfsleven is gematigd tevreden. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland steunen de voortvarendheid waarmee structurele ingrepen in langslepende dossiers als woningmarkt, zorg en bestuurlijke herindeling worden aangepakt. Ook zijn de ondernemingsorganisaties blij dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht.

Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): ,, Met het regeerakkoord worden belangrijke bakens verzet. De banken ondersteunen dat en willen hieraan bijdragen. Met de integrale aanpak van de woningmarkt, waarbij zowel de huur- als de koopsector wordt hervormd, schept het nieuwe kabinet duidelijkheid voor de toekomst. Het is goed dat het aflossen van hypotheken wordt gestimuleerd. De politiek kiest er ook voor door te pakken op het gebied van hervorming van de bankensector. Wij zullen daaraan meewerken. De Nederlandse banken willen samen met het kabinet kijken hoe zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de economie.''

ACP

De politiebond ACP ,,kan niet anders dan tevreden zijn dat er voor de Nationale Politie in tijden van crisis structureel 100 miljoen bij komt. We willen nog wel weten waar dat geld precies voor is bedoeld.''

LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, is blij dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van leraren in het voortgezet onderwijs en opgelucht over de afschaffing van de maatschappelijke stage. De VO-raad (schoolbesturen voortgezet onderwijs) noemt het goed nieuws voor jonge, ambitieuze studenten dat de oudedagregeling wordt gemoderniseerd. Maar de Algemene Onderwijsbond mist elke ambitie in het regeerakkoord. ,,De nullijn in het onderwijs wordt doorgezet en jonge docenten vallen buiten de boot.'' De HBO-raad baalt zelfs ronduit van het regeerakkoord. ,,Het nieuwe kabinet bezuinigt feitelijk op de uitgaven voor het hoger onderwijs.''

55-plussers

Ouderenbond ANBO is blij dat de zorgtoeslag wordt afgeschaft. Maar de bond vindt het teleurstellend dat niet wordt geïnvesteerd in de arbeidsmarktpositie van 55-plussers. Huisartsenvereniging LHV is blij dat in het regeerakkoord duidelijk staat dat de zorg dichtbij moet blijven. ,,En de wijkverpleegkundige komt er gelukkig ook weer bij.'' Vakbond Abvakabo FNV daarentegen noemt het akkoord een mokerslag voor overheids- en zorgpersoneel. ,,Voor dit jaar en 2013 is de nullijn voor ambtenaren weliswaar van de baan, maar verder wordt de publieke sector oneerlijk achtergesteld op de marktsector.''

Milieudefensie hoopt dat het nieuwe kabinet ,,concreet handen en voeten weet te geven aan een mooie uitspraak als inzetten op groene groei''. De groene ambities vallen natuurlijk ook in goede aarde bij het Wereld Natuur Fonds. ,,Met een ambitie van 16 procent duurzame energie voor 2020 steekt Nederland zijn nek weer uit.''

Oxfam Novib kraakt harde noten over ontwikkelingssamenwerking. ,,Het is schokkend; vele malen erger dan gedacht. Dit is puur uitvoering van het VVD-programma. Met een bezuiniging van 1 miljard wordt er geen brug geslagen, maar ontstaat een kloof tussen arm en rijk.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen