ANP1 mei '12 05:20

Voorstel De Nieuwe Vakbeweging (DNV) op tafel

DEN HAAG (AFN) - Het voorstel voor De Nieuwe Vakbeweging (DNV) wordt dinsdag bekendgemaakt door eerste kwartiermaker Jetta Klijnsma. De PvdA-politica zal met haar vier collega-kwartiermakers de voorstellen voor vernieuwing 's ochtends eerst voorleggen aan de federatieraad van de FNV; met daarin alle vakbondsvoorzitters binnen de vakcentrale. Daarna gaat het plan om de rijen binnen de vakbeweging weer gesloten te krijgen naar buiten.

Tot de oprichting van een nieuwe vakbeweging is besloten, nadat de FNV door interne onenigheid over het pensioenakkoord in een crisis raakte. Agnes Jongerius stemde in met het akkoord met werkgevers en het kabinet over een hogere pensioenleeftijd. Dit tegen de wil van de twee grootste aangesloten bonden: Bondgenoten en de Abvakabo. De hoofdrolspelers in dat conflict, Jongerius en Bondgenoten-voorzitter Henk van der Kolk, zijn niet beschikbaar als voorzitter van DNV.

De vakbeweging is nog erg verdeeld. Leden moeten meer invloed krijgen en er gaan stemmen op voor bijvoorbeeld een direct gekozen centrale voorzitter. Maar afzonderlijke bonden, georganiseerd per sector en beroepsgroep, hechten ook aan een eigen geluid naar hun achterban toe.

Oprichtingsakte

Klijnsma heeft met haar team sinds half februari gesproken met heel veel mensen; zowel binnen de FNV als bij andere vakorganisaties, werkgevers en politici. Vanaf de presentatie dinsdag voor DNV kan iedereen binnen de FNV erop schieten. Op 1 juni om 23.00 uur sluit de termijn voor het indienen van reacties, die de kwartiermakers verwerken in een nieuw stuk.

Het is vervolgens de bedoeling dat 21 juni alle 19 aangesloten bonden laten weten of zij de oprichtingsakte kunnen ondertekenen. Het oprichtingscongres van DNV moet dan 23 juni plaatsvinden.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen