ANP21 aug '12 12:39

'Weinig pensioenzorgen in Nederland'

ANP
ANP

AMSTERDAM (AFN) - Nederlanders maken zich aanzienlijk minder zorgen om hun pensioen dan andere Europeanen. Dat meldde ING dinsdag op basis van een onderzoek dat in opdracht van de bank werd uitgevoerd door TNS Nipo .

Volgens ING overtreft het aantal mensen dat zich geen zorgen maakt over het pensioen in Nederland nog altijd het aantal mensen met zorgen over de oude dag. Dat beeld komt verder alleen naar voren in Oostenrijk. In de andere tien onderzochte Europese landen hebben de mensen die zich zorgen maken over hun pensioen de overhand. De zorgen zijn het grootst onder nog niet gepensioneerden in Italië, Spanje en Frankrijk.

Nederlanders sparen ook meer voor hun pensioen dan andere Europeanen. Bijna 70 procent van de ondervraagde Nederlanders gaf aan geld opzij te leggen voor de oude dag, naast de bijdrage aan het verplichte pensioenfonds. Dat is het hoogste percentage van alle onderzochte landen. In Frankrijk, Spanje en Italië ligt het aantal vrijwillige pensioenspaarders rond de 30 procent.

Duitsland

Een derde van alle Europeanen verwacht door de financiële crisis tot latere leeftijd te moeten werken dan ze eerder dachten. In Nederland leeft die gedachte het sterkst. Ruim 60 procent van de Nederlanders gaat uit van een latere pensioenleeftijd dan vroeger. In Duitsland houdt nog geen 20 procent van de werknemers hiermee rekening.

In totaal maakt 52 procent van de ondervraagde Europeanen zich zorgen over zijn of haar pensioen. In bijna elk Europees land overheerst de gedachte dat mensen die hun pensioen nog moeten bereiken slechter af zullen zijn dan mensen die nu al gepensioneerd zijn. Alleen in Oostenrijk verwachten meer mensen dat de toekomstige pensionado's beter af zullen zijn dan de huidige senioren.

Voor het onderzoek werden in 12 Europese landen telkens 1000 mensen ondervraagd.

Gerelateerde artikelen