ANP10 feb '12 14:37

Ouderen wijzen De Krom de deur

DEN HAAG (AFN) - Een wetsvoorstel van VVD-staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) dat het makkelijker maakt om bij het vermoeden van uitkeringsfraude huisbezoeken af te leggen, is slecht gevallen bij de ouderenbond ANBO.

Bejaarden die een huishouden gaan delen, krijgen samen minder AOW dan bejaarden die apart blijven wonen. De ANBO vreest dat bejaarden het slachtoffer worden van de willekeur van controleurs. De bond mist goede objectieve criteria in het voorstel en vindt dat de Gemeentelijke Basisadministratie uitgangspunt moet zijn voor de controles.

Een uitkering kan wat De Krom betreft worden verlaagd of gestopt als mensen niet meewerken aan controle thuis en als informatie over hun woonsituatie anders niet te krijgen is. Hij gaat daarmee een stapje verder dan zijn voorgangers, die het ook al aan de stok kregen met de ouderenbond. De ANBO spande in 2007 een proefproces aan tegen de Sociale Verzekeringsbank. Volgens de bond gissen de controleurs naar de tijd die mensen met elkaar doorbrengen en naar de boodschappen die ze delen.

Het voorstel van De Krom kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen