ANP17 okt '12 16:32

Voorstellen Van Rompuy centraal op EU-top

BRUSSEL (AFN) - Probleemlanden als Griekenland en Spanje lijken voor de verandering een EU-top niet te gaan domineren. Of toch wel en doorkruist de realiteit van de schuldencrisis de komende top van donderdag en vrijdag in Brussel?

Officieel staan de toestand van Griekenland en de mogelijk steunaanvraag van Spanje niet op de agenda. Er moet eerst een rapport komen over de Grieken of een verzoek uit Madrid. Brussel probeert dan ook de verwachtingen over verklaringen over de landen te temperen.

De voorstellen voor een versterkte economische en monetaire unie, die zeker besproken gaan worden, zijn er niet gekomen omdat de crisis is opgelost. Integendeel: Europa stelt alles in het werk om een nieuwe crisis te voorkomen en de eurozone te verstevigen voor nieuwe schokken.

Afdracht van bevoegdheden

In de suggesties van EU-president Herman Van Rompuy wordt een weg uitgestippeld voor meer samenwerking en afdracht van bevoegdheden aan Europa. Van Rompuy wil onder meer dat de eurolanden contracten aangaan op Europees niveau over hun economische (hervormings)beleid.

In de voorstellen voor een aparte begroting voor de 17 eurolanden die los moet komen te staan van de EU-begroting, zien onder meer Duitsland en Nederland niets. Ook een Europees ministerie van Financiën vindt Den Haag ,,onnodig’’.

Verkennen

De kans lijkt echter klein dat Nederland of een ander EU-land Van Rompuy zal zeggen een bepaalde suggestie niet verder uit te werken. ,,Niemand is toch zeker tegen verkennen en nader uitzoeken van ideeën?’’, klinkt het in Brussel.

Op één punt wil Van Rompuy in ieder geval wel duidelijke vooruitgang boeken. Hij hoopt, zo verwoordde hij in zijn uitnodigingsbrief, op een gezamenlijk standpunt over de toekomstige toezichthouder op de bankensector in de eurozone. Deze toezichthouder is een eerste stap naar een bankenunie.

Ondraaglijk

Europa wil voortaan voorkomen dat het redden van financiële instellingen een ondraaglijke last wordt voor overheden, en dus de belastingbetaler. Nederland is op zich voorstander, maar ziet liever dat de tijd wordt genomen deze toezichthouder solide op te bouwen dan overhaast te werk te gaan. Andere landen daarentegen pleiten voor een start op 1 januari volgend jaar.

Op de EU-top van december moeten er definitief knopen worden doorgehakt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen