ANP18 okt '12 13:51

Nieuwe rekenrente stuwt dekkingsgraad fondsen

RIJSWIJK (AFN) - De grote pensioenfondsen zijn er in het derde kwartaal beter voor komen te staan, vooral doordat de rekenrente onlangs is opgeschroefd. Het is ze echter nog niet gelukt om het wettelijk vereiste niveau van 105 procent te bereiken. Daardoor is de kans dat volgend jaar moet worden gekort op pensioenen nog niet van de baan, blijkt uit de rapportages van de grote fondsen donderdag.

De dekkingsgraad van Nederlands grootste pensioenfonds ABP (ambtenaren en onderwijzers) kwam dankzij de gunstigere rekenrente uit op 97 procent. Ondanks een verbetering van 7 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal, is dat nog steeds ontoereikend. ,,Helaas komt hiermee de eerder voorgenomen verlaging met 0,5 procent in april 2013 voor onze deelnemers - en een mogelijk nieuwe aankondiging voor 2014 - een stuk dichterbij. Mijn zorgen zijn dus geenszins verdwenen'', zegt ABP-voorzitter Henk Brouwer.

Het op één na grootste pensioenfonds, Zorg en Welzijn (PFZW), liet weten volgend jaar in ieder geval niet te zullen ingrijpen in de pensioenuitkeringen. Het fonds zag zijn dekkingsgraad in 3 maanden tijd stijgen van 92 tot 99 procent, dicht in de buurt van de 100,4 procent zoals het herstelplan van het fonds vereist. Als de dekkingsgraad van het fonds eind 2013 op de wettelijk vereiste 105 procent uitkomt, hoeft er helemaal niet te worden gekort. ,,De kans dat we daar op uitkomen is reëel'', aldus een woordvoerster.

PostNL

Ook Pensioenfonds PostNL, met een dekkingsgraad van 102,2 procent, zegt het komend jaar niet te hoeven snijden in de pensioenen. Op basis van de huidige omstandigheden denkt het fonds binnen de wettelijke termijnen te kunnen herstellen. De pensioenfondsen voor de metaal- en electrotechniek (PMT en PME) verwachten wel dat in april 2013 gekort moet worden. De dekkingsgraad van PMT eindigde op 91,2 procent, PME kwam uit op 93 procent.

De Pensioenfederatie is gematigd positief over de cijfers. ,,Voor een aantal fondsen blijft het een beetje erop of eronder'', zegt een woordvoerder. Het kabinet besloot in september een wijziging door te voeren in de door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven methode voor het bepalen van de rekenrente en het behaalde rendement. Vanwege gunstige omstandigheden op financiële markten slaagden de pensioenfondsen er daarnaast in om winst te behalen op hun beleggingen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen