ANP20 nov '12 16:23

Brussel ruziet over uitgaven tot 2020

BRUSSEL (ANP) - Het overleg over de nieuwe EU-meerjarenbegroting eind deze week in Brussel lijkt een zware dobber te worden. De standpunten en belangen van de Europese lidstaten lopen zeer uiteen. De top van de Europese leiders begint donderdagmiddag en moet vrijdag eindigen. Sommige waarnemers houden rekening met een forse uitloop. De voorzitter van de top, Europees president Herman Van Rompuy, zei maatregelen te hebben getroffen voor een eventuele verlenging.

Op de speciaal ingelaste top staat de meerjarenbegroting voor de periode 2014-2020 centraal. In dit zogeheten Meerjarig Financieel Kader (MFK) wordt afgesproken wat de EU maximaal te besteden heeft in deze periode.

De Europese Commissie wil ruim 1000 miljard euro gaan uitgeven, bijna 5 procent of 50 miljard meer dan in de huidige periode 2007-2013. Voorstanders zijn vooral de armere netto-ontvangers; de landen die meer uit Brussel krijgen dan ze aan Brussel bijdragen. Veel Oost- en Zuid-Europese landen willen dan ook niet dat er bezuinigd wordt.

Rijkere bondgenoten

Aan de andere kant staan Nederland en andere rijkere bondgenoten. Deze nettobetalers vinden dat Europa met minstens 100 miljard minder kan.

Europees president Van Rompuy kwam met een compromisvoorstel: hij wil in totaal zo'n 80 miljard euro besparen, dus het budget niet verhogen en tientallen miljarden schrappen. Maar ook dit voorstel is niet in alle Europese hoofdsteden met gejuich ontvangen. Zo heeft Groot-Brittannië al gedreigd met een veto als er niet meer wordt gesnoeid. Het standpunt van de Britten lijkt het meest onwrikbaar.

Jaarlijkse korting

Ook Nederland wil dat Europa het met minder doet, nu ook de lidstaten fors moeten bezuinigen. Bovendien is het belangrijk dat Nederland de jaarlijkse korting van 1 miljard euro op de bijdrage aan Brussel behoudt. Een land als Denemarken heeft ook aangegeven een dergelijke korting te willen.

De Franse president François Hollande uitte begin deze week nog felle kritiek op de EU-lidstaten die minder willen bijdragen aan de begroting. ,,Het idee dat ze van Europa hebben is dat ze precies krijgen wat ze erin stoppen. Alsof solidariteit niet is dat de meest gefortuneerden voor de anderen zorgen'', zei Hollande.

Kluwen

EU-president Herman Van Rompuy heeft de taak om de kluwen van nationale sentimenten te ontrafelen en eenduidigheid te scheppen. Hij moet uitzoeken welke overtuigingen de lidstaten bereid zijn te laten varen om tot een akkoord te komen. De landen moeten namelijk eensgezind zijn, anders komt er geen nieuw MFK.

Europa maakt haast met een akkoord omdat het flink wat tijd kost om het MFK uit te werken. Niettemin is het denkbaar dat er tijdens de top deze week geen eindakkoord komt, maar dat de leiders wel op een aantal onderdelen overeenstemming zullen bereiken. Ook premier Mark Rutte heeft al gezegd niet uit te sluiten dat er nog een top komt waar een definitief besluit zal vallen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen