ANP23 aug '12 22:14

'Amper dreiging van rechts extremisme'

ZOETERMEER (ANP) - Rechts extremistische groepen in Nederland zorgen amper voor problemen. De dreiging die ervan uitgaat, is volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gering en zelfs nagenoeg verdwenen.

De politie in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen deed donderdag tal van invallen in een actie tegen rechts extremisten. Duitse neonazi's in de grensstreek hebben volgens de Duitse politie nauwe banden met geestverwanten in Nederland. Zo liepen ze mee bij elkaars demonstraties.

Het aantal actieve aanhangers van extreem rechts en rechts extremisme is in Nederland beperkt. In 2007 waren dat er naar schatting nog ongeveer 600. Door scheuringen en het uiteenvallen van groepen zouden het er nu circa 300 zijn, onder wie 150 tot 180 rechts extremisten, aldus cijfers van de AIVD uit 2010.

De dienst gebruikt de term extreem rechts voor groepen die xenofobe of nationalistische denkbeelden hebben en deze met democratische middelen nastreven. Rechts extremisten hebben echter antidemocratische doelstellingen en kunnen ondemocratische middelen inzetten, zoals geweld en intimidatie. Ze hebben vaak een nationaalsocialistische ideologie. Voorbeelden van groepen met een rechts extremistisch karakter zijn de Nederlandse Volksunie, Blood & Honour en Nationale Jeugd Nederland.

Gerelateerde artikelen