ANP23 jan '12 13:30Aangepast op 23 jan '12 13:55

IMF: Europa moet meer tegen crisis doen

EPA
EPA

BERLIJN (AFN) - IMF-directeur Christine Lagarde heeft Europese regeringen maandag opgeroepen om snel verdere stappen te ondernemen tegen de schuldencrisis. Ze pleitte in een speech in Berlijn voor een groter EFSF-noodfonds, een lagere ECB-rente en voor gezamenlijke obligaties van eurolanden.

Ze waarschuwde dat de wereld in een ,,jaren '30 moment'' van isolationisme kan vervallen. ,,Hoe langer we wachten, hoe erger het wordt. De enige oplossing is om samen vooruit te gaan.''

Volgens Lagarde is er al veel bewerkstelligd in de eurozone, maar de maatregelen tot nu toe ,,vormen slechts stukjes van een alomvattende oplossing''.

Beschermingsmuur

Over het EFSF zei ze: ,,We hebben een grotere beschermingsmuur nodig. Als die er niet is, kunnen landen als Italië en Spanje in een solvabiliteitscrisis gedwongen worden door abnormaal hoge financieringskosten.''

Ook het IMF heeft volgens Lagarde 500 miljard dollar aan extra middelen nodig om aan de wereldwijde financieringsbehoefte, die volgens haar kan oplopen tot 1 biljoen dollar, te kunnen voldoen.

Begrotingspact

Ze riep de Europese leiders op om het begrotingspact, waarover vorige maand overeenstemmming werd bereikt, aan te vullen met een regeling waarbij financiële risico's worden gedeeld. Ze noemde hierbij gezamenlijke euro-obligaties als een van de opties.

Om groei te ondersteunen, pleitte Lagarde indirect voor een verdere renteverlaging door de ECB. Gezien de sterke daling van de inflatie zei ze dat ,,aanvullende en tijdige monetaire verruiming belangrijk is''.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen