ANP10 mei '11 06:22

FNV-beraad levert niets op

AMSTERDAM (AFN) - De FNV is er maandag niet in geslaagd op een lijn te komen over de pensioenen. Ruim tien uur hebben de negentien bonden en het FNV-bestuur op het hoofdkantoor in Amsterdam vergaderd, maar na afloop moest FNV-voorzitter Agnes Jongerius vertellen dat er nog geen overeenstemming is bereikt.

,,We zijn elkaar een eind genaderd, maar we hebben nog meer tijd nodig'', aldus Jongerius. ,,Het gaat om groot geld, en om grote belangen, daar mag je wel de tijd voor nemen'', vindt zij. Jongerius heeft bij de bonden wel de wil gesignaleerd tot een gezamenlijk standpunt te komen.

De discussie binnen de FNV gaat om de vraag aan welke eisen een nieuw pensioenstelsel moet voldoen. Vooral FNV Bondgenoten vindt dat in de voorstellen waarover de FNV en de werkgevers al vrijwel overeenstemming hadden bereikt, te weinig zekerheid wordt geboden over de hoogte van de pensioenuitkering. De bond kwam met een alternatief plan dat die zekerheid wel biedt.

Eigen koers

De grootste FNV-bond zette het overleg maandag op scherp door te zeggen dat de bond een eigen koers zal varen als de andere niet instemmen met het alternatieve plan van de grootste FNV-bond. Dat machtswoord had Jongerius in de vergadering niet gehoord, zei zij.

Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten vond net als Jongerius dat er stappen in de goede richting zijn gezet. Het is ook zijn inzet er samen uit te komen, maar hij herhaalde wel dat als het niet lukt, zijn bond een eigen koers zal varen.

Impasse

De FNV zit sinds begin april in een impasse. Onder druk van Bondgenoten, Abvakabo en FNV Bouw laste FNV-voorzitter Jongerius begin april in het overleg met de werkgevers een pauze van twee weken in. Dat bleek te kort om de interne verdeeldheid weg te poetsen.

De vakbeweging en de werkgevers praten al bijna een jaar over de uitwerking van het pensioenakkoord dat zij vorig jaar juni bereikten. Diverse FNV-bonden hebben grote moeite met de uitwerking daarvan. Mensen zouden te weinig zekerheid krijgen over de hoogte van hun pensioen. Ook zijn de bonden bang dat de risico's van tegenvallende opbrengsten van de pensioenfondsen te veel bij de werknemers worden gelegd.

Zekerheid

Het alternatieve plan van Bondgenoten biedt die zekerheid volgens de bond wel zekerheden biedt en op lange termijn ook goed is voor behoud van koopkracht. Het plan sluit zo veel mogelijk aan bij het bestaande stelsel, waardoor ook de rechten die mensen al hebben opgebouwd zoveel mogelijk gewaarborgd blijven.

Critici van het plan van Bondgenoten werpen tegen dat het bieden van grotere zekerheid over de hoogte van het pensioen betekent dat de fondsen hogere buffers moeten aanhouden en dus minder risicovol kunnen beleggen. Die beleggingen hebben ze juist nodig om de uitkeringen te indexeren.

Enkele kritische kaderleden van Bondgenoten trokken vorige week de discussie breder en eisten het vertrek van Jongerius en haar medebestuurders. Zij communiceerde niet goed en trok te veel haar eigen plan, vonden zij. De positie van Jongerius kwam maandag niet aan de orde, aldus de voorzitter.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen