ANP24 mei '11 19:08

Schippers geeft snel inzicht in onderzoek EPD

DEN HAAG (ANP) - De Eerste en Tweede Kamer krijgen binnen twee weken inzicht in de manier waarop minister Edith Schippers (Volksgezondheid) onderzoek wil doen naar de gang van zaken rond het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Na bijna veertien jaar discussie trok de Eerste Kamer begin april de stekker uit het plan dat de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens moest regelen. In het project is bijna 300 miljoen euro geïnvesteerd.

Schippers beloofde de Kamer dinsdag dat cruciale momenten in de besluitvorming en de rol van eigenlijk alle betrokkenen worden bezien. Omdat de bewindsvrouw het belangrijk vindt dat beide Kamers het eens zijn over de vraagstelling, legt ze een concept van het onderzoeksvoorstel voor aan de Kamerleden. Voor het einde van het jaar verwacht ze lessen te kunnen trekken uit de bevindingen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen