ANP9 jun '11 12:02

Financiële situatie sociale diensten penibel

UTRECHT (AFN) - Iedereen die op de een of andere manier ondersteuning ontvangt van de sociale dienst, gaat merken dat er minder geld beschikbaar is. Dat geldt voor de alleenstaande moeder die de tegemoetkoming in de schoolkosten van haar kind ziet teruglopen, voor de jongere die geen of een uitgekleed leerwerktraject krijgt en voor de oudere wiens gesubsidieerde baan verdwijnt.

Dat sombere beeld schetst Divosa, de organisatie van sociale diensten, in haar jaarlijkse monitor, die donderdag is verschenen. De financiële situatie van de gemeentelijke sociale diensten ziet er akelig uit. Het jaar 2009 was al wat minder, 2010 was heel slecht en 2011 en 2012 beloven weinig beters, aldus de monitor.

Er is flink gekort op het budget dat gemeenten voor de bijstand van het Rijk krijgen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering nam echter vorig jaar met 26.000 toe tot 307.000 en de gemeenten moesten zelf geld bijpassen. Samen kwamen zij afgelopen jaar 340 miljoen euro tekort. Voor 2011 zal het beeld niet anders zijn.

Bemiddeling

,,En dan moeten de bezuinigingen op re-integratie nog komen'', stelt Divosavoorzitter René Paas. Vorig jaar kregen gemeenten nog 1,4 miljard euro om mensen die moeilijk zelf aan het werk komen, te helpen. In 2012 is dat nog maar de helft, terwijl de gemeenten dan ook de bemiddeling voor een grote groep jonggehandicapten erbij krijgen en ook de sociale werkplaatsen onder hen komen te vallen.

Er moet dus worden bezuinigd op bemiddeling, maar de consequentie is wel dat het aantal mensen in de bijstand toeneemt met naar verwachting 8 procent.

Een mogelijke reddingsboei

Een mogelijke reddingsboei ziet Divosa in de nieuwe Wet werken naar vermogen. Die brengt wel financiële risico's mee, maar biedt ook meer mogelijkheden om mensen een aanvulling op hun loon te geven, wanneer zij voor hun werkgever niet de kosten van het minimumloon kunnen terugverdienen. Paas pleit ervoor dat nu al voor een kleine groep bijstandsklanten mogelijk te maken.

De gemeenten wezen woensdag de afspraken die over de wet zijn gemaakt in het bestuursakkoord met het kabinet, af wegens de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Paas is teleurgesteld over het uitblijven van een akkoord daarover.

Sociale diensten moeten een nieuwe aanpak zoeken en samenwerken met nieuwe partners binnen en buiten de gemeentegrenzen. ,,Dingen proberen waarvan het succes nog ongewis is'', aldus Paas. Een alternatief is er volgens hem niet.

Gerelateerde artikelen