ANP5 nov '11 08:08

Teeven: verlofbeleid gevangenen op de schop

DEN HAAG (ANP) - Het verlofbeleid voor gevangenen gaat stevig op de schop. De verloven worden korter en de gedetineerden krijgen er later recht op. Als het aan staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) ligt, krijgen gedetineerden ook alleen nog vrijheden als ze zich daarnaar gedragen en vooral als die zinvol zijn voor hun terugkeer in de maatschappij.

Verlof is nu nog een vrijblijvende vanzelfsprekendheid, vindt hij. Hij kondigt zijn plannen later zaterdag aan in een tbs-kliniek in Almere, die hij bezoekt in het kader van de open dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Het standaardweekendverlof, dat voor sommige veroordeelden maandelijks is en voor andere wekelijks, gaat verdwijnen. Nu hebben de gevangenen weekendverloven van 60 uur, maar uiterlijk 2013 krijgen ze nog maar maximaal 24 vrije uren per toegekend verlof, onder meer op te nemen als ze dat nodig hebben voor zaken voor hun terugkeer in de maatschappij, zoals het aanvragen van een paspoort of een sollicitatie. Dat moeten ze dan ook wel heel duidelijk kunnen aangeven. Vrij zijn in het weekeinde kan ook wel, bijvoorbeeld als er schoolgaande kinderen in het spel zijn.

Later verlof

De weekendverloven worden nu nog toegekend 18 maanden voorafgaand aan de voorwaardelijke invrijheidsstelling, maar straks kan er pas verlof worden gegeven in het jaar voorafgaand aan de vrijlating. Daarbij moet dan ook de eis gelden dat ten minste de helft van de nettostraf moet zijn uitgezeten (de straf na aftrek van voorwaardelijke invrijheidsstelling).

Bij blijvend goed gedrag en in de allerlaatste fase van detentie komen gedetineerden in aanmerking voor werken of scholing buiten de inrichting. Voor de duur van maximaal een zesde deel van de nettostraf kan een gedetineerde uiteindelijk zelfs structureel buiten de inrichting verblijven, zij het met (elektronisch) toezicht van de Reclassering.

Incidenteel verlof, bij bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie, kan altijd nog worden toegekend.

Gerelateerde artikelen