ANP16 jun '11 11:28

'Arbeidsongeschiktheid niet goed afgedekt'

AMSTERDAM (AFN) - Veel verzekeraars bieden behalve producten met een volledige dekking, ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan met een uitgeklede dekking, die volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zeer weinig tot geen toegevoegde waarde bieden voor de klant.

Dat stelt de toezichthouder donderdag naar aanleiding van een onderzoek dat zij deed naar het uitkeringsgedrag van verzekeraars, specifiek naar de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov's).

Volgens de AFM biedt het merendeel van de onderzochte verzekeraars de polissen met uitgeklede dekking aan. ,,Dit betreft bijvoorbeeld verzekeringen die grote aantallen medische aandoeningen standaard uitsluiten, of de duur van de uitkering sterk beperken.'' Ook nemen de verzekeraars volgens de AFM nauwelijks verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de adviseurs met wie ze samenwerken.

Wensen van klanten

Een aantal polissen bevat ,,onnodig complexe componenten'' die niet begrijpelijk zijn voor de klant. ,,Zo zijn er productvarianten die alleen dekking bieden voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van ernstige ziektes, zoals kanker. Het is vervolgens onbegrijpelijk voor klanten dat binnen deze dekking een groot aantal vormen van kanker wordt uitgesloten.'' Verzekeraars zouden zich bij het ontwikkelen en verkopen van deze verzekeringen niet laten leiden door de wensen van de klanten, maar te veel door het geld.

De hoofdconclusie van het AFM-onderzoek dat in augustus begon, is dat bij verzekeraars geen sprake is van structureel onzorgvuldig handelen bij de vaststelling en uitkering van claims in het kader van arbeidsongeschiktheid. Wel doet de AFM aanbevelingen aan de verzekeraars om hun producten te verbeteren omdat niet alle onderzochte producten voldoen aan de eisen die een consument zou mogen stellen.

Het Verbond van Verzekeraars zegt de belangrijkste conclusie van de AFM te onderschrijven. De koepel van verzekeraars zegt in te gaan op een uitnodiging van de AFM om te praten over marktbrede verbeteringen.

Gerelateerde artikelen