ANP17 nov '11 07:06

'Digitale kloof tussen generaties dreigt'

DEN HAAG (ANP) - Jongeren en hoogopgeleiden profiteren meer van de mogelijkheden die internet biedt dan ouderen en laagopgeleiden. Hierdoor dreigt een onzichtbare en gevaarlijke digitale kloof tussen generaties en bevolkingsgroepen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van de Universiteit Twente naar internetgebruik in 2011.

De onderzoekers waarschuwen verder dat de harde kern van niet-internetters, de zogenoemde digitale analfabeten, niet kleiner is geworden. ,,Nog steeds gebruikt 9 procent van de Nederlanders internet in zijn geheel niet. Verder is er een grotere groep van 20 tot 25 procent die internet slechts sporadisch gebruikt, bijvoorbeeld om de vertrektijd van een trein te controleren of een e-mail te checken. In een verder digitaliserende samenleving dreigen ook deze mensen buiten de boot te vallen.''

Volgens het rapport worden Nederlanders ook steeds onvoorzichtiger op internet. Virusscanners, firewalls, spamfilters, pop-upblokkeringen en anti-spyware programma's worden minder vaak geïnstalleerd en wachtwoorden worden nauwelijks veranderd.

,,Erg risicovol'', zei onderzoeker Jan van Dijk. Hij vermoedt dat dit komt, doordat bepaalde programma's de beveiliging tegenwoordig steeds vaker overnemen. ,,Daardoor worden jongeren laks en naïef en doen 55-plussers onvoldoende vaardigheden op om de juiste beschermingsmaatregelen te nemen'', aldus Van Dijk.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen