ANP6 dec '11 13:40Aangepast op 6 dec '11 17:11

Journalistenbond bereidt acties voor

AMSTERDAM (AFN) - Journalistenvakbond NVJ bereidt acties voor in de dagbladsector. De bond stelde in de cao-onderhandelingen de werkgevers een ultimatum tot dinsdagmiddag, maar de werkgevers gingen niet op de eisen in van de NVJ. Een comité van leden is nu bijeen om acties voor te bereiden, zei NVJ-secretaris dagblad Tom Gibcus dinsdag.

De werkgevers hebben op hun beurt de NVJ een ultimatum gesteld om voor donderdag in te gaan op het eindbod dat op 25 november is gedaan. Zo niet, dan is dit bod van tafel.

De journalisten eisen onder meer 2 procent loonsverhoging per jaar in plaats van jaarlijks 0,5 procent. Meer dan dat, aldus de NVJ, willen ze een halt toeroepen aan de afkalving van hun vak en eisen daarvoor maatregelen van de werkgevers die de kwaliteit van de dagbladen waarborgen.

Aard van de acties

De aard van de acties wil Gibcus nog niet prijsgeven. Wel zegt hij dat deze zich in eerste instantie op de werkgevers richten en dat lezers er mogelijk in een later stadium mee worden geconfronteerd.

De werkgevers in de dagbladsector, vertegenwoordigd voor de NDP Nieuwsmedia, vragen zich af of alle journalisten beseffen waar de NVJ namens hen nee tegen zegt. NDP heeft een brief naar de uitgevers gestuurd om te verspreiden op de redacties. Daarin wordt het bod van de werkgevers toegelicht.

NDP Nieuwsmedia weet niet welke acties de NVJ in voorbereiding heeft, maar stelt bij voorbaat dat niemand ermee geholpen is.

Gerelateerde artikelen