ANP12 mei '11 14:14

2010 turbulent jaar voor overheidsfinanciën

DEN HAAG (AFN) - 2010 was voor de Nederlandse overheidsfinanciën een turbulent jaar van nog voortgaande crisis en het begin van voorzichtig economisch herstel. Dat schrijft minister Jan Kees de Jager van Financiën in het donderdag gepubliceerde Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2010.

De overheid had een tekort van 32 miljard euro, oftewel 5,4 procent van het bruto binnenlands product. Dat overschrijdt nog de EU-norm, maar is al wel wat beter dan op Prinsjesdag 2009 (toen de begroting voor 2010 werd gepresenteerd) was verwacht. Het percentage van 5,4 is wel iets slechter dan het Centraal Planbureau in maart had geraamd. Dat kwam toen op een tekort van 5,2 procent.

Verder was er vorig jaar een economische groei van 1,8 procent en bedroeg de staatsschuld 371 miljard (62,7 procent van het bbp). De werkloosheid lag op 5,4 procent.

Optimistisch

De Jager is voorzichtig optimistisch over de Nederlandse economie. ,,Hoewel we nog niet terug zijn op het niveau van voor de crisis, tonen de cijfers aan dat we de goede weg zijn ingeslagen. Economisch gaat het iets beter, maar de overheidsfinanciën zijn nog lang niet op orde. Om de crisis definitief achter ons te laten, is het uitvoeren van de maatregelen uit het regeerakkoord - de 18 miljard aan besparingen - bittere noodzaak. Door nu in te grijpen schuiven we de rekening niet door naar toekomstige generaties.''

Nederland scoorde vorig jaar gemiddeld genomen beter dan andere Europese landen. Een flink deel van de verbetering van het huishoudboekje van de Staat komt door de economische groei en door een stijging van de voor de Nederlandse economie zeer belangrijke export. Dat resulteerde in minder werkloosheid en meer inkomsten uit belastingen en premies.

Vrees

Ook de staatsschuld viel gunstiger uit dan in september 2009 verwacht. Toen werd nog gevreesd voor een schuld die zou groeien naar 381 miljard euro, maar eind 2010 stond Nederland uiteindelijk 10 miljard euro minder diep in het rood.

Zowel bij het begrotingstekort als bij de staatsschuld overschrijdt Nederland nog de normen uit het Europese Stabiliteits- enGroeipact. De Jager benadrukt daarom het belang van doorgaan met het uitvoeren van de bezuinigingen.

Uit het jaarverslag blijkt dat het financieel beheer van de overheidsfinanciën rijksbreed op orde is. De rechtmatigheid van de uitgaven is met ruim 99,5 procent boven de norm.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen