ANP2 dec '11 18:00

China bereid tot bindende CO2-afspraak

DURBAN (ANP) - China is bereid een bindende overeenkomst te tekenen over minder uitstoot van broeikasgassen, onder bepaalde omstandigheden. De Chinese onderhandelaar Su Wei heeft dat vrijdag gezegd bij de VN-klimaattop in Zuid-Afrika.

China is de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Tot dusver pleitte het vooral voor vrijwillige afspraken.

De aankondiging kan een impuls geven aan de onderhandelingen bij de klimaattop, die tot en met 9 december duurt.

Gerelateerde artikelen