ANP6 dec '11 18:10

Rouvoet accepteerde bescheiden rol in crisis

DEN HAAG (AFN) - Toenmalig vicepremier André Rouvoet en andere ministers werden ten tijde van de kredietcrisis nauwelijks betrokken bij steunoperaties voor de financiële sector, maar ze vonden dat logisch gezien de enorme tijdsdruk en de bijzondere crisissituatie van destijds.

Rouvoet had dinsdag tijdens zijn verhoor moeite om de parlementaire enquêtecommissie daarvan te overtuigen. In zijn krap anderhalf uur durend verhoor kreeg hij voortdurend vragen of een vicepremier bij cruciale ingrepen als de nationalisatie van Fortis Bank Nederland en ABN Amro en de steun aan ING niet steeds van alle laatste details op de hoogte hoort te zijn.

Rouvoet benadrukte dat het vicepremierschap geen officiële functie is en slechts bedoeld is om binnen een coalitie tijdig met elkaar zaken te bespreken die van belang zijn. Staatsrechtelijk is het volgens hem bovendien zo dat ministers zelfstandig besluiten kunnen nemen en daar achteraf instemming voor krijgen van de rest van de ministerraad. Dit wekelijkse overleg is er alleen om de eenheid van het regeringsbeleid te bewaken, aldus Rouvoet.

Gepasseerd

De voormalig partijleider van de ChristenUnie maakte op geen enkele manier de indruk zich gepasseerd te voelen tijdens de hectische maanden in het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009. Nooit voelden hij of collega-ministers de behoefte om een ingreep van toenmalig minister van Financiën Wouter Bos achteraf te bekritiseren, ook niet toen Fortis Bank Nederland en ABN Amro bleken genationaliseerd. Rouvoet sprak 's ochtends wel met toenmalig premier Jan Peter Balkenende maar vroeg niet naar de stand van zaken. ,,Als de minister-president het dienstig had geacht om mij te informeren, dan had hij dat gedaan'', verdedigde Rouvoet zich.

Hij zei dat iedereen besefte dat er onder tijdsdruk maatregelen genomen moesten worden en er niet altijd gewacht kon worden op de wekelijkse ministerraad. Zelf was Rouvoet naar eigen zeggen ,,bij alles in voldoende mate op de hoogte om te kunnen bepalen of ik op die weg mee kon gaan''.

In een apart opgerichte regiegroep met de meest betrokken ministers en de president van De Nederlandsche Bank werd ook gesproken over de instabiele financiële situatie, maar besluiten werden daar niet genomen. Wel zag Rouvoet die bijeenkomsten als een plek waar Bos impliciet mandaat kreeg voor zijn ingrepen.

Gerelateerde artikelen