ANP15 nov '11 15:09

EU scherpt sancties tegen Syrië aan

De buitenlandchef van de Europese Unie, Catherine Ashton. EPA
De buitenlandchef van de Europese Unie, Catherine Ashton. EPA

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft maandag de sancties tegen het bewind in Syrië verscherpt. Nog eens 18 leden van het regime krijgen een reisverbod opgelegd en hun tegoeden in Europa worden bevroren. Zij worden medeplichtig geacht aan schendingen van de mensenrechten.

Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken maandag besloten. In totaal staan nu 74 Syrische functionarissen op de Europese sanctielijst, en zijn de tegoeden van 19 ondernemingen in Europa bevroren.

De ministers gelasten bovendien de Europese Investeringsbank (EIB) om te stoppen met het uitbetalen van leningen aan Syrië. Ook mag de EIB geen technische bijstand meer verlenen voor projecten in het land.

Veroordeling

De EU-ministers veroordeelden het voortdurende geweld en de mensenrechtenschendingen door het Syrische bewind tegen de oppositie. ,,De Syrische regering gaat door met het onderdrukken van haar eigen bevolking.'' Zij veroordelen ook de recente aanvallen op ambassades van landen die zich kritisch tegenover Damascus hebben uitgelaten, zoals Saudi-Arabië en Qatar.

De EU juicht het besluit van zaterdag door de Arabische Liga toe om Syrië als lid te schorsen. De ministers willen dat de Verenigde Naties de druk op het bewind van president Assad verhogen en roepen alle leden van de VN-Veiligheidsraad op hun verantwoordelijkheid daartoe te nemen. De Unie houdt nadrukkelijk de mogelijkheid van verder gaande sancties open, als dat in VN-verband niet lukt.

De EU stelt bereid te zijn tot overleg met oppositiegroepen in Syrië, mits die geen geweld gebruiken en democratische waarden nastreven, zoals de Syrische Nationale Raad. Ook wordt geëist dat humanitaire organisaties toegang krijgen tot het land om de situatie van de bevolking te onderzoeken.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen