ANP16 dec '11 14:07

Bisschoppen betuigen spijt

ZEIST (ANP) - De bisschoppen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) zeggen vrijdag geschokt te zijn over de eindconclusies van deonderzoekscommissie-Deetman. ,,Wij betuigen onze spijt voor het misbruik.''

Uit het eindrapport van de onderzoekscommissie blijkt onder meer dat er tussen de 10.000 en 20.000 minderjarigen slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen. De commissie wist 800 misbruikdaders te achterhalen. ,,Het vervult ons met schaamte en verdriet.''

De bisschoppen en de KNR, de koepelorganisatie van religieuze ordes, congregaties, abdijen, kloosters zeggen vanuit de verantwoordelijkheid die zij hebben overgenomen van voorgaande kerkelijke bestuurders mee te leven met de slachtoffers. ,,Wij bieden hen ons oprecht excuus aan.''

,,Niet alleen de daders treffen blaam, maar ook kerkelijke gezagsdragers die niet accuraat hebben gehandeld en niet het belang van en de zorg voor het slachtoffer voorop stelden.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen