ANP16 nov '11 13:55

Frans-Duits renteverschil groeit

AMSTERDAM (AFN) - Het verschil in de rente op 10-jarige Franse en Duitse obligaties is woensdag opnieuw opgelopen tot een recordhoogte. De rente op Franse obligaties lag door zorgen over de blootstelling van Frankrijk aan de schulden van Griekenland en Italië bijna 2 procentpunt hoger dan die op de veilig geachte Duitse staatsleningen.

Met 3,7 procent lag de rente op Franse obligaties bijna twee keer zo hoog als die op de vergelijkbare Duitse schuldpapieren (1,8 procent). Het renteverschil bereikte een hoogste stand van 195 basispunten (1,95 procentpunt), tegen 191 basispunten op dinsdag. Woensdagochtend liep de 'spread' nog licht terug, maar die ontwikkeling hield niet lang stand.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen