ANP11 mei '11 10:36Aangepast op 11 mei '11 15:23

Kamp gunt FNV tijd in pensioendiscussie

Minister Henk Kamp. ANP
Minister Henk Kamp. ANP

DEN HAAG (AFN) - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) gunt de vakcentrale FNV de tijd de interne discussie met de aangesloten bonden over pensioenhervormingen op te lossen. Dat zei de VVD-bewindsman woensdag in een interview metBNR Nieuwsradio.

Volgens Kamp hebben werkgevers en de vakbeweging zich tot nu toe constructief opgesteld in de discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd en aanpassing van het stelsel van aanvullende pensioenen. Dat het proces nu vertraagd wordt door onenigheid binnen de FNV, is voor hem geen reden ,,om de zwarte Piet neer te leggen'' bij de werknemersorganisatie. Hij wees erop dat de politiek soms ook extra tijd nodig heeft om een besluit te nemen.

Tijdens een pensioenbijeenkomst van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zei Kamp dat sociale partners en het kabinet het op hoofdlijnen al eens zijn. Hij wees er bijvoorbeeld op dat er door de vergrijzing straks meer gepensioneerden zijn ten opzichte van werkenden. Volgens hem zijn alle partijen het erover eens zijn dat ,,het doorschuiven van de risico’s naar de toekomst onverantwoord'' is.

Koppeling

Zo wordt in het vorig jaar gesloten pensioenakkoord door werkgevers en vakbonden gesproken over een koppeling van de pensioenleeftijd aan de stijgende levensverwachting, na de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020. Kamp heeft de Tweede Kamer al eens laten weten dat hij denkt dat de pensioenleeftijd in 2040 op 68 jaar uitkomt.

Verder stelde hij dat zowel werkgevers als vakbonden het verder laten stijgen van pensioenpremies een slechte zaak vinden voor de koopkracht van werknemers en de concurrentiepositie van ondernemers. Ook moeten fondsen met hun beleggingen beter bestand worden tegen schokken op de financiële markten door de hoogte van de pensioenen ,,op een gepaste manier'' te koppelen aan de financiële ontwikkelingen.

Kosten drukken

Maar de grootste FNV-bond Bondgenoten waarschuwt juist voor afspraken om pensioenpremies niet verder te laten stijgen, omdat vooral werkgevers hiermee hun kosten zouden willen drukken. Ook vreest FNV Bondgenoten dat beleggingsrisico's te veel bij werknemers worden gelegd.

Kamp vindt 4 juni een mooie datum voor sociale partners om het alsnog eens te worden over uitwerking van hun akkoord van vorig jaar. Het is dan precies een jaar geleden dat ze hun pensioenakkoord sloten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen